Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

JOIN THE CLUB

Velden gemarkeerd met * zijn vereist.

Volleybalregels

Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door een net. De beide teams, die elk uit 6 spelers bestaan, bevinden zich ieder op hun eigen helft en proberen door het slaan of tikken tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken.


Een geslaagde poging, of een fout van de tegenstander, levert een punt op. Wie het eerst 25 punten heeft behaald wint de set.
En wie het eerst 3 sets heeft gewonnen wint de wedstrijd. Bij een gelijke stand, 2-2 in sets, wordt een beslissende set tot 15 punten gespeeld, bij deze beslissende set wordt er van kant gewisseld bij de eerste die 8 punten heeft.


Op de zijkanten van het net, precies boven de zijlijn, zijn twee verticale stokken, de zogenoemde "antennes", geplaatst. Een bal die naar het speelveld van de tegenstander wordt gespeeld moet tussen deze antennes of het verlengde ervan doorgaan. De afmetingen van het speelveld zijn 9 bij 18 meter.

 

Spelregels

Belangrijkste regels:

 1. Het balcontact moet kort tot zeer kort zijn (te beoordelen door de scheidsrechter).
 2. Een speler mag de bal niet twee keer na elkaar aanraken, behalve bij het blokkeren.
 3. Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, waarbij de blokkering niet als een balcontact telt.
 4. De bal mag de antennes of andere voorwerpen buiten het veld niet raken.
 5. De spelers mogen het net niet raken. Zowel de randen als het net zelf mogen niet geraakt worden.
 6. Het is fout als een speler onder het net dringt in de ruimte van de tegenstander en de speler de tegenstander hindert. Het is ook fout als de voet(en) van een speler (deels) over de middenlijn komen, dus het veld van de tegenstander raken.
 7. Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken (binnen de lijnen of op de lijn) of doordat een tegenstander een fout maakt.
 8. Zodra een team een punt scoort krijgt dat team het recht van opslaan (ook wel serveren genoemd).
 9. Voor het begin van een nieuw punt mag een speler worden gewisseld. Ieder team heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag uitsluitend voor dezelfde wisselspeler weer worden ingewisseld. In totaal zijn dit dus twee wissels van de maximaal toegestane zes. Een speler die is ingewisseld en weer uitgewisseld, mag daarna wel weer voor een andere speler worden ingewisseld (zolang het aantal wissels niet boven de zes komt).
 10. Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs.
 11. Achterspelers mogen de bal niet over het net spelen als ze afzetten binnen de 3-meterzone en de bal zich op het moment van spelen boven de netrand bevindt.
 12. Er mag geen aanvalsactie worden uitgevoerd als de libero een bovenhandse pass geeft in de 3-meterzone.